“Mijn medewerker is ziek uit dienst gegaan en volgens de Ziektewet draai ik de komende 10 jaar nog voor kosten voor deze medewerker op. Kan dit echt niet anders?”

Er bestaan situaties waarbij u als werkgever nog jaren kosten betaalt voor een medewerker die in de ziektewet is geraakt. Deze kosten zijn niet in alle gevallen terecht. Door middel van de Ziektewet scan, zoekt Concreet pd voor u uit of deze loonkosten te beperken zijn!

Ziektewet scan, omdat u (onnodige) kosten kunt beperken!

Concreet Pd wil uw partner zijn in het beheersen van loonkosten die verzuim gerelateerd zijn. De overheid rekent u steeds meer kosten toe, zo ook de kosten van medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. Het UWV voert namens de overheid het casemanagement uit over deze ex medewerkers. Maar wie toetst het UWV? Concreet pd onderzoekt met de inzet van de Ziektewet scan of u uw schade kunt beperken of dat deze zelfs volledig kan komen te vervallen.

Hoe zit het ook alweer?

Met de komst van de modernisering van de Ziektewet worden de kosten van medewerkers die ziek uit dienst gaan of ziek worden binnen 28 dagen na uitdiensttreding tot wel 10 jaar aan u toegerekend. De schade hiervan kan oplopen tot honderdduizenden euro’s. Met de Dossier Scan “Ziektewet” brengen wij uw situatie helder in kaart en komen met advies over eventueel te nemen (corrigerende) acties.

Hoe werkt de ziektewet scan?

Met behulp van de scan kunnen wij onderzoeken of u de schade kunt beperken of dat deze zelfs volledig kan komen te vervallen. De scan bestaat uit een tweetal stappen:

Fase 1 (Quick Scan)

Er wordt een inventarisatie gedaan en een analyse uitgevoerd. U ontvangt van ons een schriftelijk advies.

Fase 2 (Nadere analyse)

Na afstemming en ontvangst van uw opdracht tot behandeling van één of meerdere dossiers, starten wij de nadere analyse. Het doel hiervan is om eenduidig vast te stellen op welke wijze de dossiers behandeld moeten gaan worden en wat de daaraan verbonden besparingen zullen zijn.

Fase 3 (Uitvoering)

Vanuit de rapportage van stap 2 volgt de keuze voor één of meerdere vervolg- (exit)trajecten in de richting passende arbeid (< 35%) via interventies en herbeoordelingen. Een andere uitkomst kan zijn dat het verloop en de voortgang (tijdige en adequate herbeoordelingen) door ons worden gevolgd. De inzet is altijd schade reductie.

Onderstaande dossiers worden geanalyseerd:

  • dossiers van Ziektewet uitkeringen die aan u worden toegerekend (brief UWV);
  • dossiers die bij de 52 weken beoordeling nog arbeidsongeschikt geacht worden;
  • dossiers van oud medewerkers waarbij twijfel bestaat aan de huidige status;
  • dossiers van oud medewerkers waarin naar uw idee geen of onvoldoende acties worden ondernomen door het UWV;
  • dossiers van momenteel (langdurig) zieke werknemers met een tijdelijk dienstverband.

Uw schadelast zo snel mogelijk beperken?

038 - 4222951 Contact