“Hoe krijg ik mijn WGA schadelast omlaag?”

U heeft één of meerdere medewerkers in de WGA zitten. Dit kan uw bedrijf tonnen kosten. Gelukkig zijn er mogelijkheden om deze schadelast te beperken. Concreet pd kan u hierbij helpen.

WGA Scan, omdat u uw schadelast kunt beperken!

Onze specialisten brengen aan de hand van de WGA Scan en uw WGA dossiers uw situatie in kaart. Zo wordt duidelijk hoeveel uw schadelast precies is. U ontvangt vervolgens een rapportage en advies over maatregelen die uw WGA schadelast fors kunnen beperken. Zo krijgt u direct inzicht in hoe groot die besparingen zouden zijn.

U kunt ook zelf uw schadelast berekenen. Met de WGA Scan berekent u binnen enkele seconden de schadelast van een individuele werknemer op basis van de beschikking van het UWV!

Hoe zit het ook alweer?

Sinds de introductie van de WIA in 2006 bent u als werkgever verantwoordelijk voor de WGA gevolgen. Deze heeft u privaat of via het UWV verzekerd, maar de schade wordt altijd op u als werkgever verhaald. Hieraan zijn soms ook voordelen verbonden, want mocht u eigen risicodrager zijn, dan kunt u meer direct op de (financiële) gevolgen van de WGA sturen. De begeleiding en re-integratie is immers uw verantwoordelijkheid en niet langer die van het UWV.

Hoe werkt de WGA scan?

De WGA Scan bestaat uit een drietal stappen die op basis van onderstaand procesmodel worden uitgevoerd.

Stap 1 (Quick Scan)

Op basis van de door de belastingdienst en/of het UWV afgegeven beschikkingen wordt de WGA schadelast bij u in kaart gebracht. Onze specialisten bespreken met u de rapportage en adviseren u over welke dossiers voor een nadere analyse en behandeling in aanmerking komen.

Stap 2 (Nadere analyse)

Na afstemming en ontvangst van uw vervolgopdracht voor de behandeling van een of meerdere WGA dossiers wordt een diepgaande analyse uitgevoerd. Het doel hiervan is om vast te stellen hoe deze dossiers behandeld moeten worden en welke besparingen daar-aan verbonden zijn.

Stap 3 (Uitvoering)

Vanuit de rapportage uit de nadere analyse volgt de logische keuze voor de behandeling van een of meerdere vervolg- (exit)trajecten in de richting van een IVA of passende arbeid (< 35%) via interventies en herbeoordelingen.

Uw schadelast zo snel mogelijk beperken?

038 - 4222951 Contact