Het derde spoor betreft de begeleiding van de (ex-)werknemer met een uitkering. Concreet pd heeft ruime ervaring met de begeleiding van mensen vanuit een uitkeringssituatie en biedt een individueel traject, gericht op het benutten van de beschikbare mogelijkheden.

Als de (ex-)werknemer weer een eigen inkomen verdient, worden de kosten beperkt voor de voormalig werkgever en /of voor de samenleving. Bij een succesvol traject zijn er alleen maar winnaars. Wij gaan daarom voor maximale verdiencapaciteit.

Plan van aanpak Re-integratie derde spoor

Concreet pd heeft een eigen methodiek ontwikkeld om in stappen de restverdiencapaciteit te gaan benutten. De kans op het realiseren van een passende baan en het verdienen van een vast inkomen wordt door deze methodiek tot wel 75 procent vergroot. Hiermee beperken we de schadelast.

Direct meer informatie of gratis advies?

038 - 4222951 Contact


Doel

Als de werkgever eigenrisicodrager (ERD) is, zal er bij het bepalen van de uitkering (WIA) sprake zijn van nog 10 jaar verantwoordelijkheid voor de re-integratie. Daarnaast zijn alle werkgevers gehouden aan het betalen van de uitkeringslast. Het gaat in deze gevallen om veel geld.

Concreet pd zet zich maximaal in om bij de (ex)werknemer het beste uit zichzelf te halen en de schadelast voor de werkgever te beperken en daarmee de kosten te reduceren.

Uitvoering

Bij het vaststellen van de uitkering en het afgeven van de beschikking is de eerste stap naar duidelijkheid gezet. We beginnen daarom met het controleren van deze beschikking en het bespreken van de consequenties voor werknemer en werkgever.

Er wordt opnieuw een plan van aanpak opgesteld, maar nu met inzicht in de schadelast, het arbeidsongeschiktheidspercentage en de restverdiencapaciteit. Het plan van aanpak is gericht op het optimaliseren van de te benutten mogelijkheden van de werknemer, bijvoorbeeld door de inzet van interventies.

Waar nodig schakelen we daarbij een specialist uit ons “Cpd netwerk” in. Denk daarbij aan een psycholoog, arbeidsdeskundige, budgetcoach of fysiotherapeut.

In het plan van aanpak wordt de Wet Verbetering Poortwachter periode (1e en 2e spoor) geëvalueerd en opnieuw bepaald welke kansen er zijn op de arbeidsmarkt.

Met onze succesvolle methodiek wordt een passende baan gerealiseerd om de restverdiencapaciteit te benutten. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de beschikbare voorzieningen.

Derde spoor re-integratie - Toegevoegde waarde voor de werkgever

We controleren de beschikking en tekenen bezwaar aan als dat van belang is. We geven tekst en uitleg over de consequenties en de rechten en plichten van u en de werknemer. We geven invulling aan de re-integratieverplichting (ERD) en beperken de schadelast.

Derde spoor re-integratie - Toegevoegde waarde voor de werknemer

We controleren de beschikking en tekenen bezwaar aan als dat van belang is. We begeleiden u om de te benutten mogelijkheden te optimaliseren en we ondersteunen u bij het realiseren van een passende functie.

Meer informatie over re-integratie na 2 jaar ziekte?

038 - 4222951 Contact