Een zieke werknemer kost geld. Helemaal wanneer het verzuim langere tijd aanhoudt. Het is zowel voor u als uw werknemer van belang om zo snel mogelijk weer (gedeeltelijk) aan het werk te gaan! 

Onze drive

Concreet pd wil uw partner zijn als het om het beheersen van schade gaat. We kijken hierbij niet alleen naar de voordelen voor de werkgever, maar ook naar de mogelijkheden voor de werknemer. Bijvoorbeeld door het benutten van de vastgestelde restverdiencapaciteit (wat de werknemer theoretisch nog zou kunnen verdienen). Hiermee beperkt u niet alleen uw schadelast, maar draagt u ook zorg voor het behoud van een redelijk inkomensniveau voor uw werknemer.

Professionaliteit, betrokkenheid en integriteit kenmerken onze medewerkers. Door zeer open, flexibel en pragmatisch te werk te gaan onderscheiden wij ons van concurrenten. 

Diensten

Het team

Anja van Eersel

Anja heeft jaren ervaring als verzuimconsultant. Eerst bij een grote thuiszorgorganisatie en sinds 2009 bij de Perspectief Groep. In 2013 rondde zij de opleiding tot Arbeidsdeskundige af sindsdien werkt zij als arbeidsdeskundige bij Perspectief én Concreet pd. "Een afwisselende baan waarin advisering, persoonlijke gesprekken en goede verslaglegging samenkomen. Hierdoor ben ik elke dag met veel plezier aan het werk!"

Anke van der Horst

Anke is haar loopbaan gestart in de verzekeringsbranche. In 2009 heeft zij de overstap gemaakt naar arbodienstverlening en zich toegelegd op o.a. bezwaar- en beroepszaken en de contacten met de diverse verzuim-verzekeraars. In 2014 ronde zij de opleiding tot register case- en caremanager af. Anke begeleidt zowel werkgevers als werknemers in het managen en zo mogelijk terugdringen van de financiële gevolgen van ziekteverzuim.

Bouke Bos

Sinds 1995 is Bouke werkzaam in de re-integratie, waarvan de eerste 10 jaar als jobcoach. Later rondde hij de opleiding tot arbeidsdeskundige af en werd ingezet voor opdrachten rond plaatsing van Wajongers, loonwaardebepaling en het uitvoeren van 2e spoortrajecten. Sinds 2014 is hij werkzaam als consultant bij Concreet pd. Zijn uitdaging is om met gezond verstand en creativiteit nieuwe mogelijkheden en kansen te ontdekken en benutten.

Evelien Wietsma

Sinds 2009 is Evelien werkzaam binnen het werkveld van de arbeidsmobiliteit. Na het verrichten van onderzoek in het onderwijs naar loopbaan- en studiekeuzeadvies en het voltooien van de opleiding Toegepaste Psychologie is zij begonnen bij Concreet pd als consultant. Open en duidelijke communicatie draagt bij aan het persoonlijke en zakelijke doel in re-integratie-, outplacement- en coachingstrajecten, waar zij zich voor inzet.

Hanneke Cooiman

Sinds 2000 is Hanneke werkzaam binnen het werkveld arbeidsmobiliteit in de rol van projectmanager, accountmanager en consultant. Daarvoor werkte zij acht jaar bij een uitzendorganisatie, in diverse functies. Transparantie, klantgerichtheid en enthousiasme typeren Hanneke. Ze ondersteunt graag medewerkers bij het helder krijgen van datgene wat echt bij hen past, hen inspireert en energie oplevert!

Jan Held

Jan is sinds 1997 werkzaam als Arbeidsdeskundige. De eerste jaren in de re-integratie en later ook als operationeel manager bij o.a. een landelijke Arbodienst. Na 9 jaar als zelfstandige te hebben gewerkt kwam hij in januari 2012 bij Perspectief. Hier is hij actief als Arbeidskundige en business manager. Sinds april 2014 is hij tevens operationeel en commercieel verantwoordelijk voor de schadelast diensten bij Concreet Pd!

Jolanda Besten

Vanaf 2008 is Jolanda werkzaam bij Concreet pd als consultant. Daarvoor heeft ze diverse functies vervult buiten het werkveld personeel en arbeid. Gedurende die periode heeft ze de opleiding Personeel en Arbeid gevolgd en afgesloten. Drijfveren van Jolanda zijn mensen motiveren zelf de touwtjes in handen te nemen en zelf de nieuwe mogelijkheden kunnen en willen onderzoeken en ontdekken.

Peter Korfker

Peter is sinds 2000 werkzaam in de arbeidsmobiliteit als adviseur, teamleider en jobcoach. Daarvoor werkte hij in de uitzendbranche en detailhandel. Peter zoekt samen met medewerkers naar hun kwaliteiten en drijfveren. Vervolgens vertaalt hij dit naar concrete acties en een nieuw perspectief op de arbeidsmarkt. Zijn klantgerichtheid, kwaliteit en passie zet hij in om anderen te helpen bij het maken van de juiste keuze(s).

Ruth Bekkering

Sinds 2005 werkt Ruth binnen het HR vakgebied, aangevuld met een opleiding tot Register-Casemanager. Dit houdt in dat zij de 'financiële schadelast' voor zowel de medewerker als werkgever zoveel mogelijk beperkt. Sinds 2011 begeleidt ze organisaties bij alle zaken rond verzuim en arbeidsongeschikt-heid. “Elke organisatie is anders. Hierdoor wordt elke keer een oplossing op maat gecreëerd. Dit maakt het werk afwisselend en uitdagend.”