“Mijn medewerker gaat over een paar jaar met pensioen, maar kan de werkzaamheden eigenlijk al niet meer naar behoren uitvoeren. Wat nu?” Het komt nog wel eens voor, een medewerker die een paar jaar voor het bereiken van het pensioen het werk niet meer goed kan uitvoeren. Bijvoorbeeld na een periode van ziekte uitval. Een vervelende situatie voor beide partijen. Maar, er zijn mogelijkheden! Concreet pd kan u hierbij helpen.

Fit naar de Finish, omdat u uw oudere werknemers duurzaam inzetbaar wilt houden!

Werknemers die voor Fit naar de Finish in aanmerking komen zijn oudere medewerkers die (in toenemende mate) moeite hebben om (na perioden van uitval) hun werkzaamheden uit te voeren. Fit naar de Finish bieden wij daarom uitsluitend in individuele situaties - waarbij er sprake is van sterk verminderde belastbaarheid - aan. Ter preventie en vanuit verantwoord werkgeverschap aan oudere werknemers, zodat zij met plezier aan het werk kunnen blijven.

Hoe werkt het traject?

Met inzet van Fit naar de Finish hebben werknemers vanaf circa 62 jaar op grond van het voorgaande de mogelijkheid om naar 50% van de arbeidsuren te gaan. Hierbij betaalt de werkgever 50% van het brutoloon en het UWV 35%, wat resulteert in een totaal van 85% van het gemiddeld laatst genoten brutoloon. De werkgever betaalt gedurende deze periode 100% van de pensioenpremie.

De werkgever handelt hiermee geheel volgens de Arbowet (preventie) en het Burgerlijk Wetboek (zorgplicht), terwijl de medewerker in staat wordt gesteld om meer tijd te besteden aan recuperatie en herstel. Op deze wijze ontstaat een win-win situatie voor alle betrokkenen.

Stappen

Een Fit naar de Finish traject bestaat uit een aantal stappen die hieronder verkort worden weergegeven.

Stap 1

De werkgever en de adviseur van Concreet pd bespreken de kandidaat en de werkgever neemt het besluit over het uitnodigen van deze kandidaat voor een oriënterend en vrijblijvend gesprek.

Stap 2

Het gesprek met de kandidaat (en desgewenst vertrouwenspersoon of partner) draagt een oriënterend en verkennend karakter. Na afloop krijgt de kandidaat een redelijke termijn om met een reactie te komen over het al dan niet voortzetten van een Fit naar de Finish traject.

Stap 3

Na ontvangst van een instemmende reactie wordt een vervolggesprek ingepland. In dit gesprek wordt nadere informatie gegeven over de financiële aspecten en de rol van het UWV. Na afloop is er weer een redelijke termijn om met een reactie te komen.

Stap 4

Indien de kandidaat na alle overwegingen het besluit neemt om het Fit naar de Finish traject te vervolgen en af te ronden, wordt het eindgesprek met de kandidaat ingepland en voorbereid. Hierin wordt onder andere de vervolgprocedure nader doorgenomen.

De gesprekken worden door de werkgever ingepland en vinden in alle gevallen in aanwezigheid van een betrokken P&O-adviseur van de werkgever plaats.

Uw medewerker duurzaam inzetten tot aan het pensioen?

038 - 4222951 Contact