Het kan voorkomen dat re-integratie binnen de eigen organisatie niet meer mogelijk is. Zodra deze conclusie is onderbouwd, is het van groot (financieel en menselijk) belang, te kijken naar re-integratie buiten de organisatie. We noemen dit ook wel tweede spoor of derde spoor.

Re-integratie tweede spoor

Trajecten re-integratie tweede spoor besteedt Concreet pd uit aan Perspectief Groep. Perspectief geeft de werkgever een eerlijke en duidelijke verwachting over de kansen van externe re-integratie. De focus ligt hierbij altijd op het snel en duurzaam weer aan het werk krijgen van de werknemer.

Andere diensten die wij uitbesteden aan samenwerkingspartner Perspectief:
Re-integratie derde spoor

Concreet pd richt zich met name op diensten in het kader van schadelastbeheersing, met als doel het beperken van uw schade. Re-integratie derde spoor is een van deze diensten. We spreken van derde spoor wanneer er sprake is van (nieuwe) arbeidsmogelijkheden na vastgestelde arbeidsongeschiktheid door het UWV. 

Andere schadelastdiensten:


Wilt u advies over een extern re-integratietraject?

038 - 4222951 Contact